top of page
Search
  • Writer's pictureAlay Buhay Community Development Foundation, Inc.

National Tuberculosis Day

Kasabay ng National Lung Month, ino-obserbahan ngayong araw ang National Tuberculosis Day. Ang Tuberculosis (TB) ay isa pa rin sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa Pilipinas.


Kayang ngayong buwan ng Agosto, magandang tingnan at pag-isipan kung paano natin tinatrato ang ating kalusugan at higit sa lahat ang ating baga.


Kumonsulta sa pinakamalapit na primary care provider kung nakakramdam ng sintomas ng TB.


Alamin ang mga kaalman tungkol sa tuberculosis via http://bit.ly/NTBFAQs

Alagaan ang kalusugan for a


#HealthyPilipinas
30 views0 comments

Recent Posts

See All

TBMS

Post: Blog2_Post
bottom of page